Dílčí podmínky pro využití služeb mojeretence.cz

Tento prostor slouží výhradně k pokládání věcných dotazů; pro diskuze použijte prostor k tomu určený níže.

Moderátor: Martin Mojmír

Pravidla fóra
Než cokoli napíšete, prosíme, prostudujte si zdejší stručnou (N)etiketu (přímý odkaz ZDE), na jejíž neznalost nebude brán při případném řešení problému zřetel. Děkujeme. Tým fóra ETIQ.CZ, z.s.
Zamčeno
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Dílčí podmínky pro využití služeb mojeretence.cz

1. Provozovatel služeb mojeretence.cz

1.1. Služby uvedené na webových stránkách mojeretence.cz ve spolupráci s ICTX.CZ, s.r.o. zajišťuje nezisková vzdělávací a charitativní iniciativa ETIQ.CZ, z.s. (dále nazývána také jen jako „nezisková iniciativa” nebo „organizace”).

1.2. Zasílané finanční prostředky na vrub bankovního účtu neziskové iniciativy ETIQ.CZ, z.s. putují výhradně na financování plnění hlavního účelu organizace a to dle aktuálních jejích platných stanov dostupných na webových stránkách organizace etiq.cz a/nebo Veřejného rejstříku a sbírky listin justice.cz (výpis ze spolkového rejstříku ZDE).


2. Dílčí podmínky služby Moje retence

2.1. Maximální sleva u mobilního operátora T-Mobile, kterou garantuje zprostředkovatel sjednat zákazníkovi, je oproti běžné ceně za měsíční mobilní paušál 40 %. Zákazník, jenž si zvolí službu zprostředkování slevy vyšší, je-li tato možnost k dispozici, souhlasí bez výhrad s tím, že nepodaří-li se zprostředkovateli pro zákazníka vyšší slevu sjednat, může pro zákazníka zprostředkovatel sjednat slevu 40 % s tím, že rozdíl mezi zprostředkování slevy 40 % a vyšší zákazníkovi zprostředkovatel do 15 pracovních dnů vrátí (např. je-li cena za sjednání 50% slevy 1.600 Kč a za sjednání 40% slevy 1.200 Kč, zprostředkovatel zákazníkovi vrátí 400 Kč - pozn. aktuální k datu vydání těchto Dílčích podmínek pro využití služeb Moje retence).

2.2. Pokud po úhradě poplatku za službu Moje retence dodatečně, dokud služba Moje retence ještě nebyla sjednána / dokončena, zákazník svůj zájem z jakéhokoli důvodu pozmění nebo zruší, zprostředkovatel poplatek za neprovedenou službu Moje retence z důvodu vzniklé překážky* na straně zákazníka navrátí zákazníkovi ponížený o 50 %, minimálně však 600 Kč, a to do 15 pracovních dnů.

2.3. Zprostředkovatel zákazníkovi navrátí zákazníkem zprostředkovateli uhrazenou cenu za službu Moje retence poníženou o 50 %, minimálně však 600 Kč, také v případě, kdy zákazník nebude respektovat a z jakéhokoli důvodu nedodrží pokyny předané jemu zprostředkovatelem, jejichž dodržení je pro úspěšné sjednání služby Moje retence zprostředkovatelem zákazníkovi nezbytné.


3. Dílčí podmínky služby Moje přetahovačka

3.1. Pokud zájemce o službu Moje přetahovačka, který již poplatek za službu uhradil, čímž zároveň po druhé stvrdil podmínky zprostředkovatele a stal tak zákazníkem, bude mít nedořešené ať už jakékoli závazky u svého stávajícího mobilního operátora, načež si potvrzením podmínek a úhradou za zprostředkování služby od zprostředkovatele přes to závazně objedná zastoupení při přechodu k mobilnímu operátorovi novému, bere tento na vědomí, svoji výhradní odpovědnost a bez výhrad souhlasí s tím, že na tyto zákazníka případné nedořešené závazky u stávajícího mobilního operátora nebude při plnění úkonu zadanému zákazníkem zprostředkovateli brán zprostředkovatelem zřetel - službu poptanou a uhrazenou zprostředkovateli služby zákazníkem bez ohledu na to zprostředkovatel dle objednávky zákazníka dokončí. Nárok na vrácení peněz zákazník od zprostředkovatele má pouze v případě, že zprostředkovatel nebude schopen nebo v průběhu plnění zadaného úkolu zprostředkovateli zákazníkem odmítne práci dokončit.

3.2. Pokud dodatečně, dokud ještě služba Moje přetahovačka nebyla zprostředkována, zákazník svůj zájem pozmění nebo zruší, již uhrazený poplatek za jmenovanou službu zprostředkovatel zákazníkovi vzhledem k tomu, že byl věci zprostředkovatelem již vynaložený čas, nevrací.


4. Sdílené dílčí podmínky služeb Moje retence a Moje přetahovačka

4.1. Pokud zájemce o služby Moje retence nebo Moje přetahovačka již uhradil za prostředkování služby poplatek, čímž se stal zákazníkem, načež se rozhodne tento vrátit, zprostředkovatel zákazníkovi poplatek vrátí z důvodu vzniklé překážky* na straně zákazníka ponížený o 300 Kč.

4.2. Pokud po úhradě poplatku za službu Moje retence nebo Moje přetahovačka provede zákazník do se zprostředkovatelem rozjednaného procesu nedomluvený zásah (např. zákazník zavolá mobilnímu operátorovi, aby s ním uskutečnil jakoukoli, byť třeba i shodnou dohodu, anebo mobilní operátor zavolá zákazníkovi, načež zákazník s ním uskuteční jakoukoli, byť třeba i shodnou dohodu), považuje zprostředkovatel svoji práci nikoli svoji vůlí za zmařenou, anebo na základě svého rozjednání dokončenou, a zákazníkovi tak poplatek nevrací.

4.3. Nárok na vrácení všech peněz za všech okolností vzniká bez výhrad tehdy, není-li věc vyřešena do 30 dnů od přijetí platby na vrub bankovního účtu zprostředkovatele, který do této doby nevyřešil poptávku zákazníka, přičemž zájemce splnil veškeré zprostředkovatelem dosavadní zadané pokyny.


5. Odpovědnost zprostředkovatele za nedodržení závazku mobilního operátora

5.1. Jelikož zprostředkovatel pouze zastupuje před mobilním operátorem zájem zákazníka, nenese zprostředkovatel, stejně jako nenese zákazník, za případné nedodržení dohody ze strany mobilního operátora se zákazníkem prostřednictvím zprostředkovatele žádnou odpovědnost.

5.2. Pokud nebude mobilním operátorem dodržena ať už jakákoli dohoda se zákazníkem, kterou zákazníkovi sjednal zprostředkovatel, nelze tuto skutečnost vymáhat po zprostředkovateli jako nedodržení závazku ze strany zprostředkovatele, neboť zprostředkovatel svůj závazek ve věci zastupování zájmu zákazníka splnil. Zákazník však má v případném důkazním řízení proti mobilnímu operátorovi vedeném zákazníkem právo vyžádat si od zprostředkovatele materiály pořízené zprostředkovatelem prokazující sjednání za zákazníka zprostředkovatelem s mobilním operátorem dohody.

5.3. Jelikož zprostředkovatel vždy stojí na straně zákazníka, kterého hájí před mobilním operátorem zájmy, v případě vzniklého jakéhokoli sporu mezi zákazníkem a mobilním operátorem, nikoli mezi zákazníkem a zprostředkovatelem, sehraje zprostředkovatel roli v důkazním řízení v zájmu zákazníka proti mobilnímu operátorovi a to doložením veškerých zprostředkovatelem se zákazníkem a mobilním operátorem získaných záznamů, to ovšem pouze u soudu, nikoli však u Policie ČR, kde pro existenci nadřazené mezinárodní směrnice o GDPR odmítne zprostředkovatel vypovídat.


6. Standardní a nadstandardní poradenské a konzultační služby

6.1. Poradenské a konzultační služby za poplatek jsou poskytovány v přímém souladu s bodem c) hlavního Účelu a bodem d) Předmětu vedlejší hospodářské činnosti stanov neziskové iniciativy ETIQ.CZ, z.s.

6.2. Poplatky za poradenské a konzultační služby se účtují v podobě potřeby stráveného času zprostředkovatele, kdy tyto činí 800 Kč / hod. První půlhodina je zájemci / zákazníkovi věnována zdarma, následně je naúčtována hodina (800 Kč) a poté každá půlhodina (po 400 Kč).


* Překážkou na straně zákazníka se rozumí jakákoli okolnost bránící zprostředkovateli dokončit zákazníkem objednanou službu. Zprostředkovatel si účtuje tento přiměřený poplatek z toho důvodu, že věci již vynaložil svůj čas, při kterém mu vznikly nebo mohly vzniknout s věcí související náklady.
Naposledy upravil(a) Martin Mojmír dne 27.11.2021, 19:24, celkem upraveno 1 x.
Zamčeno

Zpět na „Webové stránky, fórum, sociální sítě a další publikační prostor“